Frågor & svar
Nyheter

Myndighetsanställd II 2015-04-02

Håller med Myndighetsanställd. Dessutom kan denna pott fördelas i kronor vilket kan medföra att lönepåslaget för enskilda anställda kan flera år i rad hamna under de genomsnittliga procentuella löneökningarna. Dessutom i skattefinansierad sektor finns det egentligen inget ekonomiskt resultat att fördela utan det är andra ibland märkliga "lönekriterier" som avgör.