Frågor & svar
Nyheter

Myndighetsanställd 2015-04-02

När det gäller myndigheter som kommuner och länsstyrelser fungerar det så att man beslutar en total pott för löneökningar som normalt bygger på det garanterade lägsta utfaller för fack med ej sifferlösa avtal. Detta innebär att deras garanterade lägstanivå utgör vårt tak vilket oftast är fråga om några hundralappar. Det individuella i lönesättningen handlar då om någon hundralapp hit eller dit och innebär att om du skall få högre än andra facks garanterade lägsta nivå så måste någon kollega få mindre än andra facks garanterade lägstanivå. Anställda i kommuner och länsstyrelser kommer därmed inte i närheten av de procentuella löneökningar som uppnås för hela SACO-kollektivet. Vi är alltså de stora förlorarna på sifferlösa avtal.