Frågor & svar
Nyheter

Mattias G 2015-04-07

Ett skäl till att sifferlöst inte fungerar bra i skattefinansierad verksamhet kan vara att lönekriterierna ofta inte mäter hur den anställde bidrar till att uppfylla verksamhetens mål (som även kan vara svåra att mäta...). Lönekriterier som mäter "produktion" borde kanske vara ett krav i avtalet för att en arbetsgivare ska få förhandla sifferlöst?