Frågor & svar
Nyheter

Kristofer Jervinge, utredare på Naturvetarna 2015-05-28

Hej "Myndighetsanställd IV"! Tack för din kommentar. Förvisso kan statistik över löneutveckling på olika myndigheter vara intressant ur en aspekt men samtidigt tror jag inte att det kommer att hjälpa er att utveckla er lokala löneprocess. Istället skulle jag vilja tipsa om ett statistikstöd som vi har arbetat fram inom ramen för Saco-S som kan nås här: http://www.saco.se/lokala-webbplatser/saco-s/fortroendevald/statistikstod-till-fortroendevalda/ Det kan ge en idé om hur man kan arbeta med dessa frågor för att utveckla den lokala löneprocessen på längre sikt. Eftersom det är första gången vi tar fram ett liknande stöd vill vi dessutom gärna att så många som möjligt tar del av det och ger oss feedback på om/hur det fungerar i praktiken samt om något saknas. De första signaler som jag har fått är att stödet, på ett par myndigheter som har använt sig av det, har fungerat mycket väl i diskussioner med arbetsgivaren och att löneprocessen har gynnats av det.