Frågor & svar
Nyheter

Bo Seving, förhandlingschef på Naturvetarna 2015-04-09

Tack för kommentarer. De visar att det inte alltid är så lätt att tillämpa de sifferlösa avtalen i praktiken. Samtidigt vet vi, genom vår lönestatistik, att den typen av avtal ger högre lönehöjningar för akademiker. Naturvetare har ofta unika kompetenser som arbetsgivaren vill värna. Ett färskt exempel hittar vi i region Skåne där naturvetare som är medlemmar i Naturvetarna, höjde sin löner med 3,2 procent förra året. Alla anställda i regionen fick 2,5 procent i genomsnittligt lönelyft. Modellen bygger på att alla har lönesamtal med lönesättande chef, och att man ska ha möjlighet att påverka sin lön. Genom utbildning, både av förtroendevalda och chefer, blir metoden allt mer framgångsrik. Även inom staten ser vi att sifferlösa avtal lönar sig, med högre lönehöjningar för Sacos medlemmar än för andra förbunds medlemmar. Även i jämförelse med privat sektor klarar sig offentliganställda naturvetare bra. Det genomsnittliga löneutfallet för naturvetare på de olika sektorerna var ungefär detsamma förra året.