Frågor & svar
Nyheter

Lönar det sig med sifferlösa avtal?

Ja, det tycker Naturvetarna, som menar att det ger möjlighet till högre löner för naturvetare och andra akademiker. Vi frågar Kristofer Jervinge, utredare på Naturvetare, hur det hänger ihop.

Publicerad: Uppdaterad:
Varför vill Naturvetarna ha sifferlösa avtal?

– En siffra blir ofta ett tak i stället för golv och pressar ihop lönestrukturen. Lönerna ska sättas lokalt på arbetsplatsen och kopplas till företagets eller organisationens resultat. Ett företag som går bra har större möjlighet att ge högre lön.

Hur mäter man resultat i stat och kommun?

– Det kan handla om effektivisering, kundnöjdhet och måluppfyllelse. Lokala förtroendevalda har en viktig roll att skapa större löneutrymme. Det gäller att på ett tidigt stadium försöka påverka budgetprocessen. Är budgeten redan lagd kan det vara möjligt att omfördela mellan olika utgiftsposter och lägga mer pengar på löner och mindre på något annat. I båda fallen måste man ha väl underbyggda argument.

Varför gynnas naturvetare av sifferlösa avtal?

– Med sin kompetens bidrar de som regel mer än andra till att utveckla verksamheten och förbättra resultatet. Det så kallade märket, som parterna inom industrin sätter, är samma för alla. Det innebär bland annat att LO-kollektivet får samma lönehöjningar som akademiker, med liten lönespridning som följd. Vi menar att det ska löna sig med utbildning.

Men märket ger i alla fall garantier om lönehöjning. Varför ta bort det?

– Ja, men lönestrukturen blir sammanpressad och alla får ungefär lika mycket, oberoende resultat och prestation. Vi menar att individens prestation, kompetens och ansvar ska speglas i lönekuvertet. Det blir en sporre för de anställda att göra ett bra jobb och utveckla både sig själva och arbetsplatsen. Märket förutsätter att branscher och företag går i takt och har ungefär samma lönsamhet. Så fungerar det inte.

Finns det bevis för att sifferlösa avtal är bättre?

– Vår egen statistik från förra året visar att lönehöjningarna inom kommunen blev större än märket. Inom de områdena tillämpas sifferlösa avtal.

Hur är trenden?

– Enligt uppgifter från Medlingsinstitutet är det allt fler avtal på arbetsmarknaden som blir sifferlösa eftersom det gynnar verksamheten och de som utvecklar den.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kristofer Jervinge, utredare på Naturvetarna 2015-05-28

Hej "Myndighetsanställd IV"! Tack för din kommentar. Förvisso kan statistik över löneutveckling på olika myndigheter vara intressant ur en aspekt men samtidigt tror jag inte att det kommer att hjälpa er att utveckla er lokala löneprocess. Istället skulle jag vilja tipsa om ett statistikstöd som vi har arbetat fram inom ramen för Saco-S som kan nås här: http://www.saco.se/lokala-webbplatser/saco-s/fortroendevald/statistikstod-till-fortroendevalda/ Det kan ge en idé om hur man kan arbeta med dessa frågor för att utveckla den lokala löneprocessen på längre sikt. Eftersom det är första gången vi tar fram ett liknande stöd vill vi dessutom gärna att så många som möjligt tar del av det och ger oss feedback på om/hur det fungerar i praktiken samt om något saknas. De första signaler som jag har fått är att stödet, på ett par myndigheter som har använt sig av det, har fungerat mycket väl i diskussioner med arbetsgivaren och att löneprocessen har gynnats av det.

Myndighetsanställd IV 2015-05-20

Ett sent inlägg! Skulle vara intressant att ta del av statistiken. Hur ser det ut på olika typer av myndigheter? På vår statliga myndighet fungerar det inte lika bra som hos Landstinget i Skåne. Löneutfallet för SACO blev hos oss ca en procentenhet lägre än för arbetsmarknaden i stort. Besta- gruppen där de flesta naturvetarna ingår har dessutom under flera år halkat efter vårt genomsnitt för SACO. Detta då medlemmar i andra SACO-förbund som t ex jurister är mer konkurrensutsatta och löneutrymmet redan är fastställt. Gällande att skapa löneutrymme finns det på många myndigheter inget av betydelse att spara på, förutom lönerna.

Bo 2015-04-09

Håller helt med "Myndighetsanställd". Det är personaldelegationen på kommunen där jag jobbar som sätter lönesumman för varje förvaltning. Sedan är det upp till cheferna att fördela de få hundralappar som finns att spela med. Lägst i hackordningen är de som jobbar på Miljöavdelningar.

Bo Seving, förhandlingschef på Naturvetarna 2015-04-09

Tack för kommentarer. De visar att det inte alltid är så lätt att tillämpa de sifferlösa avtalen i praktiken. Samtidigt vet vi, genom vår lönestatistik, att den typen av avtal ger högre lönehöjningar för akademiker. Naturvetare har ofta unika kompetenser som arbetsgivaren vill värna. Ett färskt exempel hittar vi i region Skåne där naturvetare som är medlemmar i Naturvetarna, höjde sin löner med 3,2 procent förra året. Alla anställda i regionen fick 2,5 procent i genomsnittligt lönelyft. Modellen bygger på att alla har lönesamtal med lönesättande chef, och att man ska ha möjlighet att påverka sin lön. Genom utbildning, både av förtroendevalda och chefer, blir metoden allt mer framgångsrik. Även inom staten ser vi att sifferlösa avtal lönar sig, med högre lönehöjningar för Sacos medlemmar än för andra förbunds medlemmar. Även i jämförelse med privat sektor klarar sig offentliganställda naturvetare bra. Det genomsnittliga löneutfallet för naturvetare på de olika sektorerna var ungefär detsamma förra året.

Mattias G 2015-04-07

Ett skäl till att sifferlöst inte fungerar bra i skattefinansierad verksamhet kan vara att lönekriterierna ofta inte mäter hur den anställde bidrar till att uppfylla verksamhetens mål (som även kan vara svåra att mäta...). Lönekriterier som mäter "produktion" borde kanske vara ett krav i avtalet för att en arbetsgivare ska få förhandla sifferlöst?

Myndighetsanställd III 2015-04-07

Har själv efter många år exakt samma erfarenhet som andra statligt anställda som yttrat sig. Påslagsprocenten i ST:s avtal blir i praktiken ett tak för alla. Jag har skickat in synpunkter till SACO under många år om detta. När ska SACO centralt inse att sifferlöst inte fungerar i praktiken på statliga myndigheter?

Statsanställd II 2015-04-07

Håller med då framtiden troligen medför allt stramare budget för statliga verksamheter så blir vi nog tyvärr förlorare...

också myndighetsanställd 2015-04-03

Så sant myndighetsanställd. Kan bara hålla med.

Myndighetsanställd II 2015-04-02

Håller med Myndighetsanställd. Dessutom kan denna pott fördelas i kronor vilket kan medföra att lönepåslaget för enskilda anställda kan flera år i rad hamna under de genomsnittliga procentuella löneökningarna. Dessutom i skattefinansierad sektor finns det egentligen inget ekonomiskt resultat att fördela utan det är andra ibland märkliga "lönekriterier" som avgör.

statsanställd 2015-04-02

Jag kan bara hålla med föregående inlägg. Tror att exempelvis ST:s avtal har stor betydelse för oss på vår myndighet. Ag går för andra året i rad ut med att en normalprestation medför kanhända 1,3-1,6 vilket riktar sig till samtliga anställda oavsett avtal. Saco, st eller seko.De största vinnarna här är dem som inte har några kostnader för sin utbildning..

Myndighetsanställd 2015-04-02

När det gäller myndigheter som kommuner och länsstyrelser fungerar det så att man beslutar en total pott för löneökningar som normalt bygger på det garanterade lägsta utfaller för fack med ej sifferlösa avtal. Detta innebär att deras garanterade lägstanivå utgör vårt tak vilket oftast är fråga om några hundralappar. Det individuella i lönesättningen handlar då om någon hundralapp hit eller dit och innebär att om du skall få högre än andra facks garanterade lägsta nivå så måste någon kollega få mindre än andra facks garanterade lägstanivå. Anställda i kommuner och länsstyrelser kommer därmed inte i närheten av de procentuella löneökningar som uppnås för hela SACO-kollektivet. Vi är alltså de stora förlorarna på sifferlösa avtal.

ERKA 2015-04-02

Har aldrig märkt att det centrala avtalet på något sätt har begränsat löneutrymmet och ovanstående resonemang skulle kunna vara direkt klippt ur arbetsgivarorganisationernas propagandaskrifter. Om man vill ha mer individuell löneförhandling och lönesättning så är det lätt ordnat genom att inte vara ansluten. Tänk om och tänk rätt, eller börja hos arbetsgivarna istället! Med reservation för att det är publicerat den 1:a april och därför skulle kunna vara ett aprilskämt
Kommentera