Frågor & svar
Nyheter

Helena Nicklasson, förbundsdirektör 2015-06-17

Några har reagerat på ledaren, som jag inser kan missuppfattas. Min avsikt var att lyfta en viktig samhällsfråga, som påverkar våra medlemmar. Jag vill förtydliga några saker. Min avsikt var inte att angripa kvotering och andra åtgärder som kan ändra rådande strukturer. Jag tror dock inte att kvotering är lösningen för att komma tillrätta med ojämlikheter. Jag menar att vi måste ändra de grundläggande värderingarna som står i vägen för att vi på ett neutralt sätt ska kunna värdera kompetens. Om vi måste ta till kvotering finns risken att dessa värderingar ändå lever vidare. Min poäng är att vi måste jobba mer med att förändra värderingar. Det handlar om hur vi värderar individers kompetens, så att inte kön eller härkomst vägs in på ett felaktigt sätt. Det handlar också om att säkerställa att man vid rekrytering får ett så brett urval som möjligt, annars riskerar man att gå miste om de mest lämpliga personerna för tjänsten. Här menar jag att vi som facklig organisation har en uppgift.