Frågor & svar
Nyheter

Allseende Argus 2015-12-17

Som vanligt vill man diskutera lösningarna efter att lite översiktligt ha tittat på "klimatproblemen". Det är sant att det krävs naturvetenskaplig kompetens för att lösa "problemen" men det krävs också sett stort mod eftersom området är så politiserat och polariserat. Klart är att den som orkat sätta sig in i AR5 (den senaste rapporten) så har man faktiskt skruvat ned klimatlarmen sedan AR4 - inte tvärtom. Inte i SPM naturligtvis men den skrivs INTE av naturvetare. I förhandlingarna i Paris har man inte alls tagit fasta på detta och till råga på allt så använder man sig av ett totalt orealistiskt, extremt överdrivet framtida utsläppsscenario, RCP 8.5, och tror faktiskt att man likt en termostat kan styra mot 2 eller 1.5 grad. Detta har ju faktiskt INGENTING med naturvetenskap att göra. OM det skulle gå att styra klimatet på detta sätt så borde väl först en världsomfattande omröstning äga rum? Vem har sagt att alla tycker att 1.5 eller 2 grader behöver vara dåligt? Hittills finns det faktiskt inget som tyder på det om man gräver lite djupare och använder naturvetenskap istället för politisk propaganda. Grön energi kommer aldrig att vara ett alternativ för majoriteten på jorden. Det är dags att komma ned på den riktiga jorden och lämna den politiserade, modelljorden som inte har med verkligheten att göra. Risken är annars att naturvetare kommer att få ett dåligt rykte när (inte om) den gröna bubblan spricker.