Frågor & svar
Nyheter

Lars Kamél 2015-10-06

Vilken klimatkris? Det saknas fullständigt bevis och indikationer på att det finns någon klimatkris. Massmedier verkar gå in för att luras, förvilla och desinformera. Som naturvetare ska vi kunna göra bättre ifrån oss, ta reda på fakta och förmedla dem. Kombinationen av ökande koldioxidhalt och global uppvärmning de senaste 200 åren har i huvudsak haft positiva effekter. Exempelvis har öknarna minskat i storlek och skördarna ökat. Den globala uppvärmningen har slutat för den här gången, trots ständigt ökande koldioxidutsläpp. Nästan alla klimatmodeller har för mycket uppvärmning för de senaste årtiondena. På en rad andra punkter stämmer klimatmodellerna heller inte med verkligheten. De kan inte användas för att dra några slutsatser om vad som har gjort att världen har blivit varmare de senaste 200 åren. De kan inte användas för förutsäga framtiden. Lika fullt tror många det. Klimatmodellerna är datorprogram. De ger de resultat som modellmakarna har programmerat dem att ge. I det här fallet tror modellmakarna på förstärkande återkopplingar, som inte finns i verkligheten. Klimatforskarna vet dessutom allt för lite om hur klimatet fungerar för att det ska gå att göra modeller utifrån grundläggande fysik. Bristande kunskap ersätts med parametrar som modellmakarna kan välja ganska fritt. De har valt de värden som överdriver växthusgasernas påverkan på klimatet.