Frågor & svar
Nyheter

Anna Norberg, skribent Naturvetarna 2015-08-18

Hej Ingrid! Inom staten gäller andra avtal och det är mer komplicerat. Detta är en återkommande fråga i vår jour. Det är svårt att ge ett generellt svar, men om du vill att vi tittar på din specifika situation kan du vända dig till vår jour. jour@naturvetarna.se eller 08-466 24 80 (via växeln)