Frågor & svar
Nyheter

Fråga experten: När har jag rätt till en fast tjänst?

Jag jobbar inom landstinget och väntar på en tillsvidareanställning. Men återigen erbjuds jag en tillfällig anställning på ett år. Har tidigare haft ett vikariat på ett halvår. Min nuvarande ettåriga visstidsanställning löper ut i september. När har jag rätt att få tillsvidareanställning?

Publicerad: Uppdaterad:

Det är inte möjligt att stapla tillfälliga anställningar på varandra hur länge som helst. För dig som jobbar inom landstinget eller i kommunen gäller att du kan vara visstidsanställd sammanlagt tre år under en femårsperiod, vikariat och allmän visstidsanställning räknas ihop.

Ännu så länge har arbetsgivaren rätt att erbjuda dig en visstidsanställning eftersom den sammanlagda tiden i ditt fall blir två och ett halvt år. När tiden för visstidsanställningar är mer än tre år under en femårsperiod går din anställning över till en tillsvidareanställning.

Om du återigen blir erbjuden en visstidsanställning på ett år och kommer upp i tre och ett halvt år med visstidsanställningar hamnar du i ett annat läge. Efter tre år kan du, som sagt var, hävda din rätt att bli tillsvidareanställd. Om det skulle bli problem så kontaktar du Naturvetarföreningen på din arbetsplats eller Naturvetarnas jour.

Det ska också påpekas att anställda inom landstinget går under ett kollektivavtal som heter AB, Allmänna bestämmelser. Det avtalet har lite andra regler än LAS när det gäller visstidsanställningar.

Kommentarer

Anna Norberg, skribent Naturvetarna 2015-08-18

Hej Ingrid! Inom staten gäller andra avtal och det är mer komplicerat. Detta är en återkommande fråga i vår jour. Det är svårt att ge ett generellt svar, men om du vill att vi tittar på din specifika situation kan du vända dig till vår jour. jour@naturvetarna.se eller 08-466 24 80 (via växeln)

Ingrid 2015-08-17

Hej jag undrar över samma fråga som här ovan, men för fallet statlig sektor, länsstyrelsen. Hur blir svaret då? Är det samma regler.
Kommentera