Frågor & svar
Nyheter

Joppe 2015-06-12

Det är precis som Fanny säger. På en myndighet så måste man kunna hantera det faktum att man skyndsammast måste kunna hantera eventuella utlämningsärenden mm genom bevakning av inkommande epost. Dessvärre räcker inte autosvar med hänvisningar till registrator eller motsvarande. JO har prövat och gett anvisningar hur epost ska hanteras under semestrar mm. Samtidigt är även statliga arbetsgivare angelägna att de anställda ska komma tillbaka från semestern utan att ha behövt jobba varje dag