Frågor & svar
Nyheter

Andreas Nyström, ombudsman Naturvetarna 2015-06-15

Hej! Oavsett om man arbetar inom staten eller någon annan verksamheten där det krävs att mejl besvaras under semestern, bör arbetsgivaren planera verksamheten så att det finns medarbetare i tjänst som kan svara på inkomna mejl. Att delegera ut mejlen till kollegor som är i tjänst och göra upp ett schema för detta ingår i semesterplaneringen, vilket är arbetsgivarens ansvar.