Frågor & svar
Nyheter

Carina 2015-03-09

Om man som facklig sitter med i löneprocessen får man av arbetsgivaren personuppgifter med respektive lön. Detta bl.a. för att man ska kontrollera att man har rätt medlemmar att förhandla för. Givetvis ska inte detta spridas till obehöriga utan är för "mina ögon" som facklig. Sen är det som det står i text ovan att offentlighetsprincipen gäller och alla kan vända sig till arbetsgivaren för besked om resp. lön.