Frågor & svar
Nyheter

Lokaltrogen 2015-09-24

Ett problem som sällan tas upp i liknande situationer är att personer som anställs utifrån oftast får en högre ingångslön än de som lokalt har utvecklats inom tjänsten. De som lokalt har utvecklats får lära upp de som kommer utifrån men till en i många fall betydligt lägre lön. Detta är diskriminering! När jag tar upp dessa argument påtalar lönesättande chef att det är dagens lönepolitik och jag bör flytta på mig några gånger för att få en likvärdig lön. Nationalekonomiskt förfall kallar jag det.