Frågor & svar
Nyheter

Anette Andsten 2015-12-21

Hej Charlotte! I kollektivavtalet som gäller för den landstingskommunala sektorn (Allmänna Bestämmelser) står det att "Semesterlön för uttagna semesterdagar ska betalas ut i samband med semesterledigheten". Arbetsgivaren vill veta att du tagit ut din semester innan de betalar ut den. Jag kan tänka mig att detta är för att det inte ska uppstå eventuella löneskulder för någon part.