Frågor & svar
Nyheter

Fråga experten: Hur kan jag få fler semesterdagar?

Hej, min semester är slut och jag som vill vara ledig i mellandagarna. Inser att det är försent att göra något nu, men finns det något sätt att dryga ut semesterdagarna till nästa år?

Publicerad: Uppdaterad:

Du har helt rätt i att det är försent att få extra semesterdagar runt jul och nyår i år. Men nästa år kommer en ny chans att få mer semester utöver de lagstadgade 25 dagarna. De flesta har en eller två extra semesterveckor genom kollektivavtalet eller det lokala avtalet på arbetsplatsen.

Det här är en ganska vanlig fråga i jouren, särskilt nu runt jul när semesterdagarna kanske är förbrukade.

Ett sätt är att växla semestertillägget mot längre semester. Tillägget är en extra utbetalning från arbetsgivaren under semestern. Tanken är att de pengarna ska täcka för ökade kostnader när du är ledig. Enligt lag uppgår det beloppet till 0,43 procent, men de flesta kollektivavtal inom privat sektor ger 0,8 procent i semestertillägg. Möjligheten till semesterväxling finns dock inte överallt. Ta reda på vad som gäller där du arbetar. Är du kommunalanställd är det inga problem, medan det kan vara svårare att växla semestertillägg mot extra semester inom landstingen, även om allt fler landsting öppnar för semesterväxling.

En annan möjlighet är att vid lönerevisionen växla en lönehöjning mot några extra dagars semester. Alla arbetsgivare är inte öppna för den typen av flexibla och individanpassade lösningar. Men det är alltid värt att försöka.

Tänk på att det kan vara svårt att växla tillbaka extra semesterdagar till en lönehöjning senare. Kom ihåg att en utebliven lönehöjning påverkar din pension.

I slutänden är det du själv som avgör om det är pengarna eller några extra semesterdagar som är värt mest för dig.

Text: Elba Abreu

Kommentarer

Anette Andsten 2015-12-21

Hej Charlotte! I kollektivavtalet som gäller för den landstingskommunala sektorn (Allmänna Bestämmelser) står det att "Semesterlön för uttagna semesterdagar ska betalas ut i samband med semesterledigheten". Arbetsgivaren vill veta att du tagit ut din semester innan de betalar ut den. Jag kan tänka mig att detta är för att det inte ska uppstå eventuella löneskulder för någon part.

Charlotte Andersen 2015-12-18

Hej I inlägget står att tanken är att de extra semestertillägget är tänkt att täcka ökade kostnader när man har semester... och så är det nog för de flesta. Varför betalar arbetsgivaren oftast ut dem i efterhand? Inom landsting ska vi oftast söka semester väldigt tidigt så att framförhållning finns för arbetsgivaren att lägga schema och planera, därför vet de ju även i tidigt skede när vi ska ha semester. Då borde de ha tid att planera utbetalningen av semesterpengarna också. ;-)
Kommentera