Frågor & svar
Nyheter

Mia 2015-02-20

Jag känner inte heller igen mig i att det är lätt för naturvetare att få jobb. Det är svårt även för dem med erfarenhet. En väldigt stor del av mina gamla studiekamrater och kollegor är i långtidsarbetslöshet. Jag upplever att man är totalt ovälkommen på arbetsmarknaden som kemist/biolog. Naturvetareförbundet borde gå ut hårdare med att den typen av utbildningar inte leder till jobb och att de sämsta biologiutbildningarna ska tas bort. Naturvetareförbundet har en alldeles för käck bild av att det är bra att vara naturvetare.