Frågor & svar
Nyheter

Marita Teräs, Naturvetarna 2015-02-20

Naturvetarna jobbar aktivt för att våra medlemmar ska ha en så bra och fungerande arbetsmarknad som möjligt, och för att utveckla de naturvetenskapliga utbildningarna så att de på ett bättre sätt rustar för dagens arbetsmarknad. Vi vänder oss också till arbetsgivare för att öka kännedomen om naturvetare och den kompetens de har. Det finns säkert ännu mer vi skulle kunna göra och därför uppmanar jag alla medlemmar att engagera sig i höstens kongress för att bidra till att vi kan bli en ännu bättre företrädare för naturvetare. Att veta vad man vill och vart man ska kan te sig som en enklare fråga än vad det är, speciellt för en person i början av sin karriär. Då blir det också svårt att skriva en för arbetsgivaren tilltalande och motiverande ansökan. Det är här Naturvetarnas karriärservice kan hjälpa till, bland annat med coachning, vilket lett till att många av våra medlemmar har fått ett jobb de är nöjda med. När det gäller arbetslösheten bland naturvetare siffran cirka 3,2 procent (öppet arbetslösa eller i en arbetsmarknadspolitiskt åtgärd) dvs. 981 personer i februari, vilket inte är alarmerande. Särskilt inte när arbetslösheten är sjunkande och att life science-branschen, som är en av naturvetarnas viktigaste branscher, genomgår en mycket turbulent period. Det finns visserligen akademikergrupper som har mycket lägre arbetslöshet, även inom förbundet, samt grupper som har det mycket besvärligare. Jag vill i detta sammanhang betona att det inte finns några utbildningar som kan garantera ett jobb. Ett jobb får man för den samlade kompetens och personliga egenskaper, inte enbart för att man har gått en viss utbildning. Som svar till Lotta vill vi säga att vi sätter den naturvetenskapliga kompetensen i centrum och strävar efter att alla våra medlemmar, oavsett om de har invandrat till Sverige eller inte, ska få bästa möjliga förutsättningar att kunna göra nytta på arbetsmarknaden.