Frågor & svar
Nyheter

Falkman 2015-03-08

Man måste naturligtvis som fackligt aktiv även ha ett solidaritetstänkande och inte enkom bry sig om just naturvetare (bland naturvetare med skonummer 48 är arbetslösheten 0%)...Den generella arbetslösheten är efter att man politiskt började prioritera vinster i näringslivet framför reallöneökningar, permanentad kring 8-10 procent. Detta har kunnat genomföras eftersom det skett en maktförskjutning från löntagare till kapitalet. Detta har kunnat ske genom att bland annat fackförbunden inte tagit strid i tillräcklig omfattning mot denna utveckling. I realiteten är dessutom arbetslösheten naturligtvis högre (vilket även gäller gruppen naturvetare). Alla de som studerar fast de egentligen inte vill, all de som startar företag (som i de flesta fall är dömda till att aldrig leda till full inkomst) och inte minst alla de som tvingats ta arbeten som egentligen ingen efterfrågar (telefonförsäljning och andra oseriösa arbeten). Att människor är arbetslösa beror ytterst på att man prioriterar arbetsgivarens version av verkligheten och i förlängningen kapitalets vinster framför medborgarnas generella välstånd. Genom att det hela tiden finns cirka 10% arbetslösa, kan arbetsgivaren själva diktera villkoren. Detta borde a l l a fackförbund aktivt motarbeta.