Frågor & svar
Nyheter

Expertfrågan: Hur kan Naturvetarna hjälpa mig att skaffa jobb?

Det kom ett mejl från en medlem: "Jag känner inte igen mig i bilden av att det är lätt för nybakade naturvetare att få jobb. Jag är husdjursagronom i botten och har byggt på med utbildningar i bland annat pedagogik. Men har ändå svårt att få jobb. Vilken hjälp kan jag få från Naturvetarna?"

Publicerad: Uppdaterad:

Vad tråkigt att du upplever att det är svårt att få jobb, men vad bra att du hör av dig till oss. Naturvetarna kan hjälpa till på flera olika sätt. Att det tar tid att få första arbetet kan ha flera orsaker. Det är exempelvis vanligt att bilden av vad man vill och vart man ska är något oklar. En faktor som gör det betydligt svårare att motivera en arbetsgivare att anställa just dig.

Många söker också arbete ineffektivt. Stöd och hjälp med allt detta kan du få genom att boka in ett karriärsamtal med en av Naturvetarnas karriärrådgivare. Du hittar anmälningsformuläret på webben under Jobb & Karriär.

Du skulle också kunna göra en karriärprofilanalys för att få en klarare bild av dina drivkrafter. Det kan hjälpa dig att ringa in vilka typer av tjänster och verksamheter som passar just dig och också vara till viss hjälp när du ska beskriva vem du är och varför just du passar för det aktuella arbetet.

Vår cv-coachning är bra hjälp när det gäller att vässa dina ansökningshandlingar så att du lyckas väcka nyfikenhet och maximera dina möjligheter att komma på intervju. Om du känner dig osäker på just intervjusituationen kan du även boka en coachning kring detta.

Det kan vara svårt att veta vad man vill med begränsad kunskap om hur arbetsmarknaden ser ut och vilka möjligheter som finns. Våra arbetsmarkandsanalyser, som vi presenterar regelbundet i rapporter, sociala medier och i våra arbetsmarknadsbroschyrer är framtagna för att ge en överblick och inspirera.

Slutligen vill jag slå ett slag för möjligheten att dra nytta av förbundet för att stärka ditt personliga nätverk. Vi erbjuder ett stort antal nyttiga seminarier, som ger tillfälle att träffa såväl naturvetare som andra akademiker. Tänk på att de flesta arbeten förmedlas via kontakter. Föreslår därför att du blir medlem i Naturvetarnas öppna nätverk på LinkedIn. Här publiceras många jobb och många rekryterare med naturvetare som målgrupp är medlemmar här.

Lycka till!

Marita Teräs

utredare

Kommentarer

Mia 2015-03-30

Många naturvetare är inte öppet arbetslösa, men hur många jobbar inom telemarketing och liknande tillfälliga lågbetalda jobb? Jag känner flera plus ännu fler som omskolat sig till vårdyrken istället för att få jobb. Om man utbildar sig till biolog är det inte bara svårt att få jobb som biolog man har också "utbildat bort sig" från många enklare jobb. Det är inte lätt att få jobb i kassan i en mataffär om man säger att man har en licentiatexamen i biokemi. Arbetsförmedlingen säger att man ska dölja sin utbildning på CV:t, men det är många år att dölja.

Mia 2015-03-30

Många naturvetare är inte öppet arbetslösa, men hur många jobbar inom telemarketing och liknande tillfälliga lågbetalda jobb? Jag känner flera plus ännu fler som omskolat sig till vårdyrken istället för att få jobb. Om man utbildar sig till biolog är det inte bara svårt att få jobb som biolog man har också "utbildat bort sig" från många enklare jobb. Det är inte lätt att få jobb i kassan i en mataffär om man säger att man har en licentiatexamen i biokemi. Arbetsförmedlingen säger att man ska dölja sin utbildning på CV:t, men det är många år att dölja.

Falkman 2015-03-08

Man måste naturligtvis som fackligt aktiv även ha ett solidaritetstänkande och inte enkom bry sig om just naturvetare (bland naturvetare med skonummer 48 är arbetslösheten 0%)...Den generella arbetslösheten är efter att man politiskt började prioritera vinster i näringslivet framför reallöneökningar, permanentad kring 8-10 procent. Detta har kunnat genomföras eftersom det skett en maktförskjutning från löntagare till kapitalet. Detta har kunnat ske genom att bland annat fackförbunden inte tagit strid i tillräcklig omfattning mot denna utveckling. I realiteten är dessutom arbetslösheten naturligtvis högre (vilket även gäller gruppen naturvetare). Alla de som studerar fast de egentligen inte vill, all de som startar företag (som i de flesta fall är dömda till att aldrig leda till full inkomst) och inte minst alla de som tvingats ta arbeten som egentligen ingen efterfrågar (telefonförsäljning och andra oseriösa arbeten). Att människor är arbetslösa beror ytterst på att man prioriterar arbetsgivarens version av verkligheten och i förlängningen kapitalets vinster framför medborgarnas generella välstånd. Genom att det hela tiden finns cirka 10% arbetslösa, kan arbetsgivaren själva diktera villkoren. Detta borde a l l a fackförbund aktivt motarbeta.

Jonas 2015-02-26

Jag måste hålla med Mia och Falkman. Det utannonseras få jobb som kemist och biolog och utan att ha statistiken till hands tror jag att det utbildas betydligt fler kemister och biologer än vad arbetsmarknaden efterfrågar. Käcka fraser och floskler hjälper inte oss som har studerat i flera år och har dragit på oss studieskulder på hundratusentals kronor bara för att sedan få erfara att arbetsgivarna inte tillmäter vår utbildning något större värde. Ni borde lägga mer vikt på att få arbetsmarknaden att fungera bättre och sluta svamla så mycket om "värdegrund", "coachning" och "karriärprofilanalys".

Marita Teräs, Naturvetarna 2015-02-20

Naturvetarna jobbar aktivt för att våra medlemmar ska ha en så bra och fungerande arbetsmarknad som möjligt, och för att utveckla de naturvetenskapliga utbildningarna så att de på ett bättre sätt rustar för dagens arbetsmarknad. Vi vänder oss också till arbetsgivare för att öka kännedomen om naturvetare och den kompetens de har. Det finns säkert ännu mer vi skulle kunna göra och därför uppmanar jag alla medlemmar att engagera sig i höstens kongress för att bidra till att vi kan bli en ännu bättre företrädare för naturvetare. Att veta vad man vill och vart man ska kan te sig som en enklare fråga än vad det är, speciellt för en person i början av sin karriär. Då blir det också svårt att skriva en för arbetsgivaren tilltalande och motiverande ansökan. Det är här Naturvetarnas karriärservice kan hjälpa till, bland annat med coachning, vilket lett till att många av våra medlemmar har fått ett jobb de är nöjda med. När det gäller arbetslösheten bland naturvetare siffran cirka 3,2 procent (öppet arbetslösa eller i en arbetsmarknadspolitiskt åtgärd) dvs. 981 personer i februari, vilket inte är alarmerande. Särskilt inte när arbetslösheten är sjunkande och att life science-branschen, som är en av naturvetarnas viktigaste branscher, genomgår en mycket turbulent period. Det finns visserligen akademikergrupper som har mycket lägre arbetslöshet, även inom förbundet, samt grupper som har det mycket besvärligare. Jag vill i detta sammanhang betona att det inte finns några utbildningar som kan garantera ett jobb. Ett jobb får man för den samlade kompetens och personliga egenskaper, inte enbart för att man har gått en viss utbildning. Som svar till Lotta vill vi säga att vi sätter den naturvetenskapliga kompetensen i centrum och strävar efter att alla våra medlemmar, oavsett om de har invandrat till Sverige eller inte, ska få bästa möjliga förutsättningar att kunna göra nytta på arbetsmarknaden.

Mia 2015-02-20

Jag känner inte heller igen mig i att det är lätt för naturvetare att få jobb. Det är svårt även för dem med erfarenhet. En väldigt stor del av mina gamla studiekamrater och kollegor är i långtidsarbetslöshet. Jag upplever att man är totalt ovälkommen på arbetsmarknaden som kemist/biolog. Naturvetareförbundet borde gå ut hårdare med att den typen av utbildningar inte leder till jobb och att de sämsta biologiutbildningarna ska tas bort. Naturvetareförbundet har en alldeles för käck bild av att det är bra att vara naturvetare.

Lotta 2015-02-20

Tack Falkman! Fackförbundet borde påverka våra styrande att inse att vi har en massa kompetens i landet som går arbetslösa! Inte bara snacka om hur vi ska få dessa högutbildade invandrare i jobb!

Falkman 2015-02-19

Vilket svammel till svar. Det första du skriver är "vanligt att bilden av vad man vill och vart man ska är något oklar" och "En faktor som gör det betydligt svårare att motivera en arbetsgivare att anställa just dig". Det är lätt att tolka ditt svar som att frågeställaren genom att till sin första utbildning foga en pedagogikkompetens, inte vet vad han vill i livet. Det senare har hen naturligtvis skaffat sig för att kunna söka lärarjobb. Vad personen i fråga behöver är inte "coachning" eller "karriärprofilanalys" - utan en fungerande arbetsmarknad och det borde du som fackligt aktiv arbeta för....
Kommentera