Frågor & svar
Nyheter

Erik nHuss 2015-11-20

Svar till Lars Kamél: Jag vet inte vilken din forskarbakgund är, men sambandet mellan CO2 och ökning av atmosfärens temperatur är känd sedan 110 år. Kemisten Svante Arrhenius var Sveriges förste nobelpristagare (1903), och var också den förste forskare som påvisade att människans utsläpp av koldioxid från fossila bränslen medförde en växthuseffekt och att denna kunde påverka det globala klimatet. Sedan dess har forskare världen över verifierat och förfinat detta samband. Utmaningen idag är att minska dessa utsläpp, främst genom att så fort som möjligt sluta utvinna och använda oss av fossila energislag. Omställningen är redan på god väg och i näringslivet börjar det redan att löna sig att göra rätt och därigenom ta ett vidare ansvar för sin verksamhet. Bästa hälsningar, Erik Huss Glaciolog, geograf och journalist med ett förflutet inom klimatforskningen och Kungl. Vetenskapsakademien.