Frågor & svar
Nyheter

Malin 2015-09-25

tycker detta är ett konstigt resonemang när man pratar om miljö: "Det måste människor få bestämma själva. Vad vi äter och dricker och hur vi lever är i allt väsentligt en fråga för den enskilde, inte för majoritetsbeslut eller experter." De val gör som individer påverkar vår gemensamma miljö och därmed hela kollektivet nu och i framtiden.