Frågor & svar
Nyheter

Jonas 2015-09-28

Vi människor väljer ofta det bekvämaste och tenderar att tänka kortsiktigt i våra dagliga val, det är mänskligt. Men vår miljö är en resurs vi delar med alla. Här behöver vi hjälp eller en vänlig knuff mot val som gagnar oss alla i längden. Ett liberalt förhållningssätt kan vara bra i många sammanhang i samhället men inte när det handlar om hur vi handskas med begränsade gemensamma resurser som vår miljö och naturtillgångar på jorden.