Frågor & svar
Nyheter

1177 2015-09-04

Självtesterna kan väl inte vara osäkrare än de diagnoser 1177 ställer via telefon, utan att ens sett patienten.