Frågor & svar
Nyheter

Lars Kamél 2015-04-02

Fortsätter vi att använda och utveckla kärnkraften, kommer kanske kommande generationer av reaktorer att helt kunna förbränna dagens kärnavfall. Avvecklar vi däremot kärnkraften, som miljöflummarna vill, får vi dras med kärnavfallet i tiotusentals år.