Frågor & svar
Nyheter

Åke Barklund 2015-04-02

Vårt bara till en ringa del använda kärnkrafts"avfall" bör lagras säkert i kanske 30 år på ett sådant vis att det enkelt går att plocka fram till den tidens reaktorer vilka kan krama ur de sista 95% av energin. 2045 är jag 100 år och ser fram emot fortsatt diskussion. Må så gott. / Åke Barklund