Frågor & svar
Nyheter

Hitta vägen ut ur etiska dilemman

Ibland känns det inte bra i magen att fatta eller genomföra ett svårt beslut. Och du kan ha svårt att försvara det som person.

– Var lugn. Det finns sätt att komma vidare när du har hamnat i ett etiskt dilemma, säger Tomas Brytting, professor i organisationsetik.

Publicerad: Uppdaterad:

Tänk dig att du är chef för en avdelning med för små resurser. Du pressar din personal att hinna med det som måste göras. Men känslan är att resultatet ändå inte blir bra.

Du står inför två val: Att pressa personalen ytterligare och riskera deras hälsa, alternativt att acceptera att en sämre produkt, där kunder kommer i kläm.

– Våga erkänna för dig själv att du sitter i klistret, så att du vågar prata med någon, säger Tomas Brytting, professor i organisationsetik vid Ersta Sköndals högskola.

Få din bild bekräftad

Han tycker att det oftast är en hjälp att prata med någon annan i samma situation och få sin stressbild bekräftad. Då slipper man vara ensam med känslor av otillräcklighet och skuld. Hans tips är att prata med mer erfarna chefer, som kan ha en annan syn på saken.

– Hur lojal ska jag vara med rollen som chef om jag inte får tillräckligt med resurser för att verksamheten ska fungera? Vissa personer klarar av att sänka kvaliteten, medan andra inte gör det. Det kan hända att man till slut helt distanserar sig känslomässigt och riskerar att bli för hårdhänt. Det är inte bra, säger Tomas Brytting.

Ställ krav på ledningen

Du kan också hamna i ett läge där du måste säga upp personal som du skulle vilja ha kvar. Du kan ofta inte påverka om personen ska sägas upp eller inte. Däremot ansvarar du som chef för hur det görs. Man måste behandla personen på ett värdigt sätt, ge verktyg för att förstå varför det sker och någon typ av val så att personen känner att hon eller han fortfarande kan påverka sitt liv.

– Och för att kunna göra det behöver du ställa krav på ledningen att få se deras argument och beräkningar. Så att du själv förstår, säger Tomas Brytting.

"Vill jag se det på teve?"

Ett annat dilemma är då pressen på lönsamhet i ett projekt riskerar att ställas mot dess vetenskapliga resultat. Här finns en lång rad frågor att ställa sig om till exempel ansvar, rättigheter, skyldigheter och etiska värden, men Tomas Brytting tycker att de kan kokas ned till tre frågor:

  1. Är det lagligt?
  2. Känns det bra?
  3. Vill jag se det på teve?

– Man kan ju också bli utsatt för frestelser – att upptäcka en "olåst kakburk" som ingen tittar i. Här måste det finnas tydliga regler för vad man får och inte får göra, till exempel när det gäller representation. Detsamma gäller kontrollsystem för att fånga upp konstigheter, säger Tomas Brytting.

Två diken att balansera mellan

Han tycker att man ska komma ihåg att chefsfunktionen är en roll. Ibland kan den byråkratiska tydligheten kring ansvarsområdet vara en hjälp. Det finns ofta formaliserade sätt att ta tag i svåra frågor, som missbruk, diskriminering och mobbning.

– Det finns två diken att balansera mellan som chef: Att vara en helt okänslig paragrafryttare eller att hamna i ohämmad sympati och våndas med personalen, säger Tomas Brytting.

Det är viktigt att man alltid behåller sin inkänningsförmåga, men samtidigt skiljer på sak och person och håller lite professionell distans.

Ha en mentor i anställningsavtalet

Elisabet Engdahl Linder arbetar med rådgivning till chefsmedlemmar i Naturvetarna.
– Chefer står ibland inför etiska och även moraliska dilemman, där de ska fatta beslut i svåra situationer. Det är då särskilt viktigt att ha en egen stark värdegrund att stå på, för att kunna fatta bra och genomtänkta beslut, säger hon.

Hon rekommenderar därför chefer att som en del i sitt anställningsavtal ha tillgång till en mentor, en coach eller ett chefsnätverk att bolla frågeställningar med.

Tomas Bryttings förslag på sätt att komma ur ett låst läge

  • Finns det någon möjlighet att minska kraven och anpassa verksamheten till de resurser som finns – det är trots allt vad chefsrollen innebär?

  • Ta fram en tydligare värdegrund, som ledningen står bakom, så att det inte råder någon osäkerhet om vad som är viktigt i arbetet.

  • Kan man få mer tid på sig för ett projekt?

  • Att förändra sin egen mentala bild genom att inte tänka "Ska jag behöva vara ansvarig för det här idiotiska beslutet" utan "Ok, nu tar vi ett tag och försöker göra något bra".

  • Att få ett tydligt tidsbestämt mål, som gör att man ser ett slut på en pressad situation. Det ger minskad stress.

 

Lästips

Tomas Brytting (red), Chefsarbetets etik, SNS förslag, 2012.

Saco Chefsråds lista med råd till chefer som ställs inför etiska dilemman i yrkesrollen.

Tomas Brytting, Företagsetik, Liber, 2005.