Frågor & svar
Nyheter

Gilla lön - Så funkar det!

Den lön du har är resultatet av en mängd saker. Här visar vi hur processen går till, från ax till limpa. 

Publicerad: Uppdaterad:
 

1. De centrala avtalen anger ramen
Här anges ramarna för hur löneprocessen ska fungera. Fack och arbetsgivareorganisation kommer överens om bland annat:
- Datum för lönerevision, från när din nya lön ska gälla.
- Avtalets längd.
- Satsningar på kompetensutveckling.
- Föräldralön.
- Pensioner.
- Lönenivåhöjning.
Inom stat och kommun är det löpande avtal som gäller, där arbetsgivarorganisationen kallar till överläggningar med facket om årets löneutrymme. Avtalen är som regel sifferlösa.

 

 

2. Förhandlingar på jobbet
Nu ska det centrala avtalet tillämpas på din arbetsplats. Arbetsgivaren tar initiativ till diskussion med det lokala facket (Akademikerförening eller motsvarande) om ekonomi och annat som kan påverka årets löneutrymme för hela gruppen.
Man kommer också överens om huruvida avtalet ska följas till punkt och pricka eller om avsteg ska göras.
I privat sektor finns det en så kallad stupstock, som innebär att om man inte kommer överens lokalt om löner och villkor, så gäller det centrala avtalet.
När den lokala överläggningen är klart är det dags för individuella lönesamtal.

 

 

 

3. Skarpt läge i lönesamtalet
Med den lokala överenskommelsen som grund sker lönesamtalet mellan dig som anställd och lönesättande chef. Utgå från förra årets protokoll och utvärdera resultatet.  Ditt ansvar, dina prestationer och din kompetens ska vara i fokus och avspeglas i lönekuvertet. Det utmynnar i ett protokoll som bland annat ska innehålla:
- Din nya lön från och med…
- Kompetensutveckling.
- Resultatmål för kommande år.
- Eventuellt nya arbetsuppgifter.

 

  4. Gick det som det var tänkt?
När alla lönesamtal är avslutade och inrapporterade sker en utvärdering i dialog mellan arbetsgivare och det lokala facket. Det är sätt att kvalitetssäkra processen. Ställ frågor som:
- Har löneprocessen fungerat på det sätt man kom överens om?
- Har avtalet följts med avseende på höjning av lönenivån, kompetensutveckling och annat?

 

  5. Lönestatistik som visar vägen
I Naturvetarnas lönestatistik kan du jämföra din lön med andra som har motsvarande befattning, ansvar och kompetens. Du får en fingervisning om ditt marknadsvärde, där lönestatistiken är ett viktigt verktyg i lönesamtalet. Lönestatistiken behövs också för att kunna jämföra lönenivåer mellan olika arbetsgivare.
    6. Naturvetarnas löneenkät i din inbox
Missa inte att svara på årets löneenkät som kommer i din inbox sista veckan i oktober. Ditt svar väger tungt och bidrar till att du och andra naturvetare får en lönestatistik som går att lita på.