Frågor & svar
Nyheter

På kurs mot hållbara hav

Det lönar sig med kompetensutveckling. Eva Errestad fick jobb efter en EU-finansierad utbildning i maritim miljö, skräddarsydd för näringslivets behov.

Publicerad: Uppdaterad:

En tidningsnotis ledde till nytt jobb för marinbiologen Eva Errestad. I magasinet Naturvetare läste hon om en utbildning med fokus på hållbar utveckling för Östersjön.

– Att skapa en brygga mellan akademin och det kompetensbehov som finns inom den marina och maritima sektorn kring Östersjön var klockrent för mig.

I grunden har Eva har en kandidatexamen i marinbiologi och kustekologi från universitetet i Plymouth, England. Efter praktik och vikariat på Miljökontoret i Helsingborg var hon föräldraledig. Sedan tog det stopp i karriären och hon lämnade sitt specialområde.

Under en period jobbade hon som husmor och värdinna inom Svenska kyrkan. Det passade bra i hennes livssituation med småbarn och hon trivdes som fisken i vattnet. Men något fattades.

– Jag ville tillbaka till den marina miljön och jobba med frågor om hur människan påverkar naturen.

Grön sjöfart

Det var då hon hittade den nya kursen Generation Balt Maritime Training Programme.

– Det här passar mig perfekt, var min spontana reaktion. Mycket inspirerande med en utbildning som är anpassad efter behov som arbetsmarknaden efterfrågar.

Till Eva Errestad stora glädje blev hon antagen. Studierna var upplagda som veckoslutskurser på olika platser runt Östersjön, med studenter från flera länder.

– Vi började med energiutveckling och riskhantering i Kalmar och fortsatte med grön sjöfart i Klaipeda, Litauen. Sedan studerade vi teknologi för havsbaserad vindkraft i Gdansk, Polen.

Det utmynnade i en sommarkurs under en vecka i september, då studenterna lärde sig sjömanskunskap.

– Mest fascinerande var att kursen till största delen genomfördes ombord på ett stort segelfartyg.  Vi kastade loss från Gdynia i Polen och fortsatte till Kaliningrad i Ryssland. Sedan blev det ett strandhugg i Klaipeda i Litauen och tillbaka till Gdynia.

Hon beskriver det som en stark upplevelse som stärkte nätverket mellan studenterna från de olika länderna.

Marintekniskt forum

Efter kursen i september var det dags att se sig om efter praktik. Eva tog kontakt med Svenskt marintekniskt forum, en företagsdriven klusterorganisation som samlar den marintekniska branschen i Sverige och som bland annat verkar för hållbarhetsfrågor inom havsmiljön.

Hon Började som praktikant och är nu anställd på kontoret i Landskrona, där hon är projektutvecklare och ansvarig för organisationens medlemsservice.

– Det är så spännande! Det är precis vad jag ville göra: att föra ut forskningsresultat och leverera något konkret till näringslivet.  Samtidigt får jag kommunicera nyttan med hållbar utveckling.

Bryggan till näringslivet

Generation Balt Training Programme levde upp till förväntningarna om att vara bryggan mellan akademi och näringsliv.

– Vi fick väldigt bra inblick i vad som är på gång i Östersjöregionen, var investeringarna görs, vilka som är de speciella utmaningarna och annat som påverkar innanhavet.

– Den direkta kopplingen till olika företag och det internationella nätverket vi fått med oss är fantastiska tillgångar i mitt nya jobb.

Eva Errestad kan inte tänka sig ett snabbare, bättre och mer intressant sätt att komma tillbaka på banan än en sådan här kurs.

Läs mer: www.smtf.se, Twitter Eva Maritim.

 

Ny utbildning på gång?

Generation Balt är ett treårigt EU-projekt. Det har kartlagt utvecklingsområden inom den marina/maritima sektorn och genomfört Generation Balt Training Programme i samarbete mellan universitet, företag och institutioner i fem länder: Tyskland, Polen, Litauen, Ryssland (Kaliningrad) och Sverige. Drygt 50 studenter från de länderna har gått utbildningen. Nu undersöks möjligheterna att upprepa och utveckla utbildningen i ett nytt projekt.

Svensk partner i Generation Balt är Linnéuniversitetet. Läs mer:  www.lnu.se/generationbalt och generationbalt.eu.

 

Av: Ingrid Bressler

Kommentarer

Kommentera