Frågor & svar
Nyheter

Peter 2014-06-29

Been there and done that! Det som räddade mig var melatonin (sömnhormon), mindre engagemang i arbetet (med resultat att jag halkade efter i lönelyft, men vad är viktigast- lön eller hälsa?), rikare fritid(är idag månskensbonde), samt att jag alltid i given arbetssituation frågar mig - vad är viktigt för mig? Känns det inte rätt så säger jag nej. Jag har på så vis gått från streber till nej-sägar-gubbe. Men än en gång - vad är viktigt för mig? Inte är det arbetet längre i alla fall.