Frågor & svar
Nyheter

Pelle 2015-01-22

En välskriven artikel som säger så mycket om dagens arbetssituation. Det kan också sluta som för mig med en Bye Pas operation pga stressrelaterad kranskärlsförträngning. Relaterat till chefers brister i ledarskap (obefintligt).