Frågor & svar
Nyheter

Kort 2014-03-26

Kände igen allt i artikeln, blåste på i 110 i 15 år och de sista 10 åren tappade jag bort min fritid.Skrev en blogg om detta: http://kort.webblogg.se/2013/december/i-mer-an-10-ar.html Hade ingen förstående försäkringskassa som erbjöd någon form av hjälp rehabilitering utan de avslog hela min sjukskrivning.