Frågor & svar
Nyheter

Karin 2015-01-03

Så länge man är sjukskriven eller har "sjukpension" får man inte jobba övertid eller sitta över sina arbetstimmar. Jag hoppas att du kommer tillbaka, men begär "sjukpension" om du inte känner att du någonsin kommer tillbaka till heltid. Testa inte ens att prova att komma upp i full tid om det känns oövervinnerligt. Att jobba deltid är kännbart ekonomiskt men det kan vara guld värd psykiskt o det hälsosammaste man kan göra.