Frågor & svar
Nyheter

Anna-Lena Nordén 2014-03-14

Hej Kicki, Vi beklagar att Naturvetarna brustit i att ge dig hjälp och stöd utifrån dina behov när du var sjuk. Tyvärr var vi inte ensamma om denna brist på kunskap om utbrändhet för 12-13 år sedan då detta hände. Idag arbetar Naturvetarna aktivt med arbetsmiljöfrågor och utbrändhet, bland annat genom att ha en ombudsman som ansvarar för dessa frågor. Vår roll som facklig representant är att vara ett par extra ögon och öron i rehabiliteringsprocessen, så att individen får det stöd som hon eller han behöver. Vänliga hälsningar Anna-Lena Nordén, ombudsman med ansvar för arbetsmiljöfrågor på Naturvetarna