Frågor & svar
Nyheter

”Att lyckas i förhandlingen är en härlig känsla”

Profilen: Anders Johannesson är fackligt förtroendevald på LRF. Han trivs med uppdraget och känner bra stöd från Naturvetarna.

Publicerad: Uppdaterad:

Varför har du valt att engagera dig?

Man får en djup och bra insikt i arbetsplatsen. Medarbetarnas kunskap behöver via facket föras in i beslutsprocesserna, då blir besluten på arbetsplatsen bättre.

Vilka frågor jobbar ni med?

Löner, personalärenden och justeringar i organisationen. LRF har kontor i hela landet och närmare 300 anställda på sjutton kontor. Vi har en gemensam akademikerförening för nästan alla LRF-bolag. I styrelsen är vi sju personer. Naturvetarna är det största förbundet här.

Vad är roligast med ditt uppdrag?

När man har lyckats i uppdraget, och fått fram ett bra resultat i en förhandling. Det kan gälla lön eller enskilda ärenden. Sedan kan förstås personer känna olika inför resultatet av en förhandling. Det är ju inte alltid så lätt för var och en att sätta sig in i en situation, om man inte vet vilka förutsättningarna var från början.

Vilka utmaningar har du?

Slitningen mellan mitt ordinarie jobb och det fackliga uppdraget. Det fackliga skulle kunna ta hur mycket tid som helst! Exempelvis kan det hända saker som innebär att en medlem hamnar i någon slags kris eller situation och behöver hjälp. Vi får mycket bra stöd från förbunden när vi behöver det.

Hur kan vi få fler att engagera sig?

Det är viktigt att visa bra resultat och driva frågor som är viktiga för medlemmarna, som att modernisera lönebildningen. Det mesta som facket gör lokalt syns dessvärre inte. Det är ett dilemma att mycket sker i slutna samtal och förhandlingar, men det är viktigt att värna människors integritet.

Hur går det för Sveriges bönder?

Bondekåren är fylld av kämparglöd och vilja. Men det är tuff konkurrens från andra länder, och svensk produktion har backat under en rad år. Framtidsutsikterna är ändå goda eftersom matkonsumtionen i världen ökar kraftigt framöver. Det är viktigt att visa att produktionen är hållbar och klimatsmart.

 

Aktuell: Fackligt förtroendevald på LRF i Stockholm. Medlem i Naturvetarna (tidigare Agrifack)sedan 1988.

Yrkesroll: Expert på företagsvillkor. Jag tar fram underlag för att driva frågor som är viktiga för LRF:s medlemmar. Fokus är på småföretagarfrågor.

Utbildning: Skogsmästare, men har inte jobbat med skog sedan 1995.

Bor: Hallstahammar.

Fritid: Jakt, trädgård, odling, två hus att pyssla om.

Favoritfilm: Nakna pistolen var kul, då höll jag mig vaken.

 

Bra med Naturvetarna: Den support jag får i rollen som förtroendevald uppskattar jag jättemycket!

Kommentarer

Kommentera