Frågor & svar
Nyheter

Så kan du få ett bättre lönesamtal

Visste du att du kan få coachning inför lönesamtalet? Anna Ogenstad är en av Naturvetarnas karriärrådgivare som stärker och hjälper medlemmarna inför samtalet.

Publicerad: Uppdaterad:

Det är inte alltid lönesamtalet går som på räls. ”Det finns inga pengar”, är en vanlig kommentar från arbetsgivaren.

– Genom samtalet får medlemmarna chans att göra sin röst hörd och argumentera för högre lön, säger Anna Ogenstad.

Många känner sig stärkta av coachningen.

– Men vi pratar inte siffror, utan det handlar om lönesamtalet i stort. Det är till exempel viktigt att man pratar lön med den som har mandat att sätta lön.

Hur ska man då tänka?

– Ytterst handlar det om att kommunicera nyttan av sin kompetens inom ramen för verksamhetens behov. Hur du bidrar utifrån uppsatta mål, både för dig som individ och för verksamheten i stort. Det är det som ligger till grund för lönesättningen och som ditt lönesamtal ska handla om. Klargör och kom överens med arbetsgivaren om vilka dina arbetsuppgifter är. Jobbar du med det ni har kommit överens om?

Anna Ogenstad menar att man också måste ha klart för sig vilka mål man har och vägen dit.

– Du måste veta vad som krävs för att du ska kunna höja lönen. I nästa steg följer du upp hur väl du har lyckats med dina arbetsuppgifter utifrån dina mål.

Ska man tänka framtid också?

– Ja absolut. Blicka framåt och klargör hur du kan bidra till att verksamheten utvecklas på ett sätt som är till nytta för arbetsgivaren. På köpet får du som individ också personlig utveckling och nya utmaningar. Prata hellre om potentialen, och mindre om vad du inte vill göra.

Hur går coachningen till?

– Anmäl dig genom att besöka vår webb, under fliken Din lön hittar du tjänsten Coachning i lönesamtal. Använd formuläret för att anmäla dig. Sedan bokar vi en tid. Coachningen sker som regel över telefon och tar runt 45 minuter.

Är det något man kan förbereda?

– Fundera på hur dina lönesamtal har fungerat hittills, i vilka delar du har känt dig säker och var det finns utrymme för förbättring? Läs gärna Naturvetarnas löneskola innan coachningen börjar.

Palle Liljebäck

chefredaktör