Frågor & svar
Nyheter

Lena 2014-08-18

Det finns inget som är riskfritt - det är väl om risken är acceptabel eller inte. I sammanhanget så är riskerna med testade kemikalier mycket små eftersom riktvärdena sätts med stor säkerhetsmarginal. Jag menar att vi får en allt bättre miljö med allt större kontroll på de kemikalier vi använder. Att vi sedan kan mäta mängden av olika ämnen i mycket små koncentrationer i miljön medför inte att riskerna blivit fler och större. Det är snarare en del av den tekniska utvecklingen.