Frågor & svar
Nyheter

Geograf 2014-08-14

Stockholms Universitet är väldigt bra på att anordna näringslivsdagar och min utbildning har gett en hel del bra studiebesök. Trots detta tycker jag att man kan göra mer. Jag tycker exempelvis att man kan lägga mer vikt på att få studenterna till praktik. Praktikmöjligheterna finns på min institution, men det är inte många som utnyttjar dem. Jag tror att studenterna måste få mer information kring vad praktiken ska innebära, hur den ska utföras och planeras, mm.