Frågor & svar
Nyheter

PO 2014-02-14

Är mkt tveksam till detta för små och/eller konservativa företag som väljer att alltid hålla nere kostnader. Och på landsorten där valmöjligheterna till arbete är liten. Sifferlöst fungerar nog väl där det är brist på arbetskraft, där arbetskraftens rörlighet är en möjlighet. I små företag finns ofta ingen i administrationen / ledningen med kunskap inom HR hantering.