Frågor & svar
Nyheter

Dag Kihlblom 2014-05-15

Bra att behålla den skogliga profilen synlig i Naturvetarna och för omvärlden. Som pensionär behövs den länken med förbundet. När den värdefulla matrikeln Sveriges skogsakademiker upphörde efter 2010 var det en länk som brast.