Frågor & svar
Nyheter

Skogsakademikerna kan göra skillnad

Det blev ingen nedläggning av Skogsakademikerna på årsmötet den 12 maj. Det finns en vilja att driva delförbundet inom Naturvetarna vidare.

Publicerad: Uppdaterad:

– Vi ser möjligheter med Skogsakademikerna. Även om vi inte har någon het fråga att jobba med just nu, så kan det dyka upp och vi kan göra skillnad. Därför är det bra att ha en organisation för det, säger Anton Holmström, som tog initiativ till att bevara delförbundet.

Vid sidan av att ha ett nätverk för skogsutbildade ser han betydelsen av att kunna påverka i samhällsfrågor.

– Skogen är inte längre bara till för skogsägarna och skogsbranschen, utan har ett allmänintresse i allt från rekreation och turism till biologisk mångfald och klimat. Här menar jag att vi kan driva de frågorna tillsammans med Naturvetarna.

Utbildning och arbetsmarknad är andra frågor som är självklara för Skogsakademikerna att jobba med. Man har också två stipendiefonder att förvalta. Varje år delas stipendier ut till medlemmar som har gjort något förtjänstfullt eller som behöver stöttning.

– Vi ska inte heller glömma "Skogsakademikernålen", som vi delar ut till skogsmästare och jägmästare på examensdagen. Det är ett sätt för oss att välkomna de unga in i yrkeslivet.

Till vardags är jägmästare Anton Holmström ställföreträdande distriktschef på Skogsstyrelsen i Kronobergs län. I Skogsakademikernas styrelse är han sammankallande.

– Vi har en styrelse med fem personer och fick i uppdrag av styrelsen att konstituera oss och bland annat utse en ordförande.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Back Tomas Ersson 2014-05-16

Starkt jobbat Anton! Jag är glad att du valde att höja rösten! Jag tycker att delförbundet har en roll inom Naturvetarna, och ser också fram emot en ny matrikel.

Cecilia Persson 2014-05-16

Vad bra att vi bli kvar som ett eget delförbund! Det känner jag är viktigt. De skogliga frågorna kommer då att kunna drivas på ett bra sätt. Så bra också att en ny matrikel är på gång, den har varit saknad.

Christina Jägare, Naturvetarna 2014-05-16

Hej Dag, Nu äntligen är matrikeln på gång igen. Inom kort går en enkät ut för att samla in nya adressuppgifter för skogsakademiker som vill vara med i den. Så trevligt att den är efterlängtad! Mvh Christina Jägare, kommunikatör

Lars Dahlén 2014-05-16

Bra jobbat Anton! Tycker du gjort en bra beskrivning av varför Skogsakademikerna har en roll att fylla och på vilket sätt ni/vi kan göra skillnad.

Dag Kihlblom 2014-05-15

Bra att behålla den skogliga profilen synlig i Naturvetarna och för omvärlden. Som pensionär behövs den länken med förbundet. När den värdefulla matrikeln Sveriges skogsakademiker upphörde efter 2010 var det en länk som brast.
Kommentera