Frågor & svar
Nyheter

Så påverkas statligt anställda av det nya omställningsavtalet

Arbetsgivarverket och Saco-S har tecknat ett nytt omställningsavtal för statligt anställda. Avtalet ersätter det tidigare trygghetsavtalet och börjar gälla den 1 januari 2015. För anställda med tillsvidareanställningar är det nya avtalet i stort sett oförändrat. För doktorander och tidsbegränsat anställda innebär det nya avtalet vissa förändringar.

Publicerad: Uppdaterad:

Den som har en tidsbegränsad anställning måste numera ha längre total anställningstid för att ta del av samtliga omställningsförmåner och individuellt stöd från Trygghetsstiftelsen.

Doktorander har inte längre samma rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet. Nu gäller att man som doktorand har rätt till 44 dagars utfyllnad av a-kassan efter tre års anställningstid, vilket motsvarar två månaders arbetslöshet på heltid. I övrigt har doktorander i stort sett samma rätt som de med tidsbegränsad anställning att ta del av de individuella omställningsförmåner som Trygghetsstiftelsen kan ge.

– Vi är inte alls nöjda med de försämringar som det nya avtalet innebär för doktorander och tidsbegränsat anställda när det gäller ekonomisk ersättning och kvalifikationstid. En lättnad är att de som drabbas av försämringar av avtalet omfattas av förbundets inkomstförsäkring och specialiserad rådgivning för att komma vidare i karriären, säger Bo Seving, förhandlingschef på Naturvetarna och ledamot i Saco-S styrelse.

Det nya avtalet gäller från och med den 1 januari 2015. Det innebär att det gamla Trygghetsavtalet fortsätter att gälla fram till och med den 31 december 2014.

Läs mer om hur det nya omställningsavtalet påverkar a-kasseförstärkningen för tidsbegränsat anställda inom staten.

 

Trygghet genom ditt fackliga medlemskap

Du som är medlem i Naturvetarna har en ekonomisk trygghet om du skulle bli arbetslös. Om du varit medlem i minst ett års tid omfattas du av vår inkomstförsäkring som kompletterar a-kassan upp till 80 procent av din a-kassegrundande inkomst i 120 ersättningsdagar.

Du kan dessutom ta del av Naturvetarnas karriärservice med expertis inom naturvetares kompetens och arbetsmarknad. Vi erbjuder personlig rådgivning, cv-granskning och intervjuträning, samt kompetensutveckling via Naturvetarakademin.

Läs mer om inkomstförsäkringen

Läs mer om vår karriärservice

Information om avtalet från Saco-S

Läs mer om och ladda ner avtal på Saco-S webbplats

 

Kontakta oss

För frågor om hur det nya omställningsavtalet påverkar dig, kontakta Naturvetarnas medlemsjour på jour@naturvetarna.se eller 08-466 24 80.

Kommentarer

Kommentera