Frågor & svar
Nyheter

friskare ensamvarg 2014-02-13

Stor oro på min arbetsplats just nu då det byggs om för att förtäta och få plats med alla. Det blir fler kontorslandskap och nästan inga tysta rum. Redan innan ombyggnaden är sjukskrivningstalen på enheten mycket hög pga stress och tungt jobb med djurskyddsärenden. Vi är rädda för att "krascha" än mer när vi inte kan sitta ostörda under kontorstiden. Eftersom vi räknas som "fältpersonal" anser ledningen att vi inte behöver egna rum. Undrar om de kommer att ta hänsyn till min dåliga hörsel.