Frågor & svar
Nyheter

Zu 2014-02-15

Jag har haft eget kontor i nästan åtta åt och suttit i öppet landskap två år. Vi har tysta rum och telefonburar, men det räcker inte för mig. Jag leder telefonkonferenser mer än hälften av min arbetstid och det gör att jag antingen ockuperar ett jobb (med sämre luft och ergonomi) eller att rummen är slut eller att jag får byta rum.mitt i en telefonkonferens. Därför har jag istället valt att jobba hemma så mycket som möjligt där jag slipper förlora spilltid på att byta rum eller irritationsmoment att byta rum. En standardlösning med öppet landskap för alla.funkar inte. Så om jag kan välja - nej tack.