Frågor & svar
Nyheter

Uven 2014-02-13

Vi är olika som personer och många av oss behöver en ostörd arbetsplats för att vi ska kunna koncentrera oss och göra ett bra arbete. Det handlar också om tidstjuvar och att det tar tid att komma in i arbetsuppgiften igen.