Frågor & svar
Nyheter

Sofia 2014-02-14

Mitt svar är nej. Det beror på ens personlighet och vilket arbete man ska utföra om det är bra eller dåligt med landskap. Jag hade inget val, sitter i landskap med ca 15 andra och vi fick tjata länge för att åtminstone få någon typ av avskärmningar. Jag har svårt att fokusera pga alla ljud och intryck runt om och mitt arbete blir inte alls så effektivt som det skulle kunnat vara.