Frågor & svar
Nyheter

Robert 2014-02-14

Nej. Har svårt att koncentrera mig med för mkt störningar. Bara ett högljutt tfnsamtal från grannen kan ju få en ur flowet i samband med skapandeprocess... Nej avskilda kontor är min modell, med goda möjligheter till att skapa tankesmedjor i kreativitetsfrämjande gemensamhetsutrymmen!