Frågor & svar
Nyheter

Marie 2014-02-13

Det är trevligare att sitta i kontorslandskap än ensam på ett rum och oftast blir det trevligare miljöer som inte är så instängda och slutnas. Men nackdelen är att man blir störd. Men, då finns en lösning. Har man inte fasta platser så kan man istället dela in landskapet i tyst, mellan och telefonzon tex. Det innebär att beroende på vad du ska göra så får man möjlighet att sitta på en sådan plats som pasar bäst för dagen/arbetsuppgiften. Detta förutsätter dock att tysta delen är tyst, tex som i tysta salen på biblioteket. Fördelen med att ingen "äger sin plats" är att det ser städat ut eftersom man behöver städa undan efter sig varje dag och nyttja hyllor, skåp istället för sitt material.