Frågor & svar
Nyheter

Malin 2014-02-14

Tycker det är oerhört inspirerande att sitta med andra och dela med sig av erfarenheter. Man hjälps åt och får ett helt annat flow. Det krävs lite disciplin och regler för att få det att fungera men det kommer med tiden! Cellkontor nej tack!